Kartor

Vårt kartarkiv finns på föreningens Dropbox och kartkommittén har utsett Mattias Wikström och Frida Jonsson som ansvariga för kartorna.
För att undvika att det skapas dubbletter där man inte riktigt har koll på vilken som är den senaste och mest riktiga kartversionen så är det endast de som har tillgång till kontot.

Ska man lägga en bana eller har något annat behov av en karta så tar man kontakt med Frida eller Mattias:

Mattias 070-2395211, mattias.w76@gmail.com
Frida 070-3150778, frida.jm.jonsson@gmail.com

Alla våra kartorOmaps