Organisation

Val på höstmöte

TRÄNING & MOTIONSKOMMITTÉ

Mattias Wikström (sammankallande)
Maths Östberg
Stefan Carlsson
Andreas Davidsson
Ylva Kindlundh
Jonas Nyholm
Heidi Johansson Kaislaneimi
Erik Lundh

JUNIOR & ELITKOMMITTÉ

Ylva Kindlundh (sammankallande)
Josefine Heikka
Ellen Davidsson
Ruben Fritzon

UTTAGNINGSANSVARIGA

Damer: Junior & Elitkommittén
Herrar: Andreas Davidsson
25-manna: Andreas Davidsson
Breddstafetten: Andreas Davidsson
DM-Stafett HD35: Stefan Carlsson & Peter Karsbo
Ungdom: Ungdomskommittén

UNGDOMSKOMMITTÉ

Andreas Davidsson (sammankallande)
Magnus Unborg (styrelserepresentant)
Monika Östberg
Helena Bånga
Carl Lundin
Linnea Alfredsson
Per Olevik

KARTKOMMITTÉ

Maths Östberg (sammankallande)
Karl-Erik Lind
Karl-Erik Engblom
Stefan Carlsson
Rolf Jakobsson
Frida Jonsson
Mattias Wikström

SKIDO-KOMMITTÉ

Robert Ladänges (sammankallande) 
Elin Ladänges

INFORMATIONSKOMMITTÉ

Helena Bånga
Andreas Davidsson
Ella Sandberg

SPONSORGRUPP

Thomas Ericson (sammankallande)
vakant

NABBASTUGEKOMMITTÉ

Marita Östberg (sammankallande)
Karl-Erik Jonsson
Sven-Erik Carlsson

KVARNSTUGEKOMMITTÉ

Åsa Kindlundh (sammankallande)
Karl-Erik Jonsson
Urban Mannelqvist
Kaj Hoof

FUNKTIONÄRSKOMMITTÉ

Marianne Ericsson (sammankallande)
Marita Östberg
Christina Eriksson
Heidi Johansson Kaislaniemi
Helena Bånga

Val på årsmöte

REVISORER

Håkan Sturesson
Karl-Erik Jonsson

REVISORSUPPLEANT

Lars Engström

VALBEREDNING

Heidi Johansson Kaislaniemi
Thomas Ericson
Joakim Larsson

KLIPPBOKSANSVARIG

Sven-Eric Carlsson

DIGITAL KLIPPBOKSANSVARIG

Informationskommittén

BIDRAGSANSVARIG

Kaj Hoof (kommunalt)
Helena Bånga (LOK, SISU, kommunalt verksamhetsbidrag)

MÄRKESANSVARIG

Ungdom: Ungdomskommittén
Övriga: Beställer själva

MATERIALANSVARIGA

Marita Östberg (kläder)
Robert Ladänges (SkidO-kläder)
Kaj Hoof (tävlingsarrangemang)
Jonas Nyholm (Sportident & IT-utrustning)

MEDLEMSMATRIKELANSVARIG

Helena Bånga

SURSTRÖMMINGSANSVARIGA

Karl-Erik Lind
Matilda Englund
Monika Östberg

BINGOLOTTOANSVARIG

Lennart Alfredsson