Skogskul

SKOGSKUL VÅREN 2024

V Å R E N S   S K O G S K U L
18/4 – Forsparken (Kvarnstugan)
25/4 – Nabban
2/5 – Uggaberg (Skogstekniska/Alfta produkter)
16/5 – Klon
23/5 – Svartån

Eventuella frågor besvaras av Andreas Davidsson, 070-425 47 94, info@andreasdavidsson.se

Vad är Skogskul?

Skogskul är träningar för barn och ungdomar där man delas in i olika grupper beroende på ålder, kunskapsnivå, orienteringsintresse samt antal anmälda barn. 

Vi kör skogskul både på våren och hösten.

SKOGSKUL LJUSGRÖN (barn ca 6-8 år)

Första steget där man lär sig grundlägande orientering samt för helt nya barn som inte tidigare varit med och orienterat. Fokus på att lära sig grundläggande karttecken, passa kartan, upptäcka glädjen med orientering samt att röra sig i skog och mark.

SKOGSKUL GRÖN (barn ca 7-9 år)

Den första nivå-gruppen baserade på barnens kunskaper. I grön grupp lär man grundläggande kartkunskaper och kartförståelse, samt att orientera efter tydliga ledstänger, passa kartan, kartans färger och de vanligaste karttecknen. Fokus är på att få kartvana och att passa kartan med hjälp av sin omgivning. Grön är nivån på de enklaste banorna på orienteringstävlingar och här är skugga (medföljare) tillåten.

SKOGSKUL VIT (barn ca 8-10 är)

Den andra nivån är vit. Här fördjupar sig barnen på det man lärt sig i grön grupp. Dessutom får man lära sig ytterligare karttecken och ledstänger – samt att kompassen introduceras som hjälpmedel för att passa kartan. På vit nivå behöver man kunna byta ledstång samt ta kontroller som sitter bredvid ledstången och gena över öppen mark. I vit grupp är målet att barnen ska våga och kunna orientera en bana självständigt. Tävlingsungdomar på vit nivå är upp till DH10.

SKOGSCOOL GUL (ungdomar 10+)

Gul nivå innebär ett stort utvecklingssteg och här lär sig barnen alla typer av karttecken och terrängområden, att orientera mot tydliga uppfångare, använda kompassen för att navigera samt vad högsta höjden är. Tävlingsungdomar på gul nivå är vanligtvis 11-12 år (DH12).

SKOGSCOOL ORANGE / VIOLETT / SVART (ungdomar ca 13+)

Orange är färgen på banorna som tävlingsungdomar springer i DH14. Denna nivå kallas även Medelsvår och är en vanlig nivå för vuxna nybörjare. Här förekommer svårare kontrollpunkter (med uppfångare bakom) samt att man behöver kunna orientera och förstå höjdkurvor. Ungdomarna på denna nivå behöver förstå olika framkomligheter och bedöma och välja vägval. Violett är ytterligare ett steg upp och är så nära de svåraste svarta banorna man kan komma. Här ska man kunna orientera utan tydliga ledstänger och uppfångare. Tävlingsungdomar i DH16 har banor på violett nivå.