Kallelse till Höstmöte 2023

Alla medlemmar hälsas välkommen till Höstmöte söndag 26 november kl 18.00 på Kvarnstugan.
Sedvanliga val till kommittéer samt information om de långt gångna planerna för att världscupen kommer till Alfta 2027.